Gặp các nhà lãnh đạo của chúng tôi

Trần Hữu Đại

Giám đốc phát triển dự án

Hồng Anh Tuấn

Giám đốc kinh doanh

Hà Đình Huy

Giám đốc tiếp thị

Chất lượng

Đã kiểm tra chất lượng thực chiến với hàng trăm công ty lớn nhỏ khác nhau. Đã trải qua hàng loạt kỳ quyết toán với cơ quan Thuế với sổ sách được in ra hay kết xuất từ phần mềm kế toán hầu như không có sự sai sót.

Kỹ năng

Với phương thức nhập dữ liệu bằng cách kéo thả XML hay tạo hàng loạt phiếu bằng Excel – đã giúp kế toán giảm bớt rất nhiều thời gian nhập liệu với số liệu tuyệt đối chính xác. Giảm tải công việc và stress cho bộ phận kế toán rất nhiều.

Kinh nghiệm

Phần mềm đã phát triển được hơn 12 năm – tập hợp và tích lũy toàn bộ phương pháp – cách làm – cách nhập liệu …. để tích hợp vào phần mềm kế toán này. Do đó theo nhận xét thiển cận của riêng chúng tôi thì phần mềm đã rất tối ưu và rất dễ dàng sử dụng. Bạn nghĩ sau và cho biết ý kiến của mình để chúng tôi hoàn thiện và phục vụ bạn tốt hơn.

Hãy tham gia vào công ty chúng tôi

Chúng tôi đang rất khát các nhân sự có tiềm năng trong lãnh vực kế toán – thuế. Lập trình viên aspx phát triển các dự án online. Nhân sự quản lý dự án. Nhân sự marketing online. và nhiều vị trí khác.

nhiệm vụ của chúng tôi

Biến ý tưởng thành hiện

Các doanh nghiệp khởi nghiệp đã gia tăng rất nhiều. Nhưng để tạo 1 bộ phận kế toán chuyên nghiệp thì chi phí quá lớn dẫn đến nhu cầu theo ngoài kế toán để thực hiện dịch vụ và sổ sách cho mình.
Với hệ thống các phần mềm dành cho kế toán – doanh nghiệp bạn chỉ việc đăng ký sử dụng và có thể bàn giao cho kế toán dịch vụ thực hiện nhưng bạn vẫn chủ động kiểm tra vì phần mềm hoàn toàn online và nhiều người có thể sử dụng cùng lúc. Qua đó bạn có thể chuyển đổi từ dịch vụ kế toán này sang dịch vụ kế toán khác mà số liệu luôn xuyên suốt.

Bài viết mới

Danh sách các bài viết mới nhất. Bao gồm các Tips – Tricks hay trong sử dụng phần mềm – cách hạch toán kế toán – thuế …

Đăng ký email để nhận các bài viết mới

Hãy điền email để nhận các bài viết về kế toán – Thuế mới nhất và sớm nhất.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.