Lần đầu tiên khi sử dụng Saigon Accounting Online

Chào mừng bạn, lần đầu đến với Saigon Accounting Online.

  1. Các bước tiến hành cài đặt các thông số cần thiết để chạy phần mềm.
  2. Các mẹo để làm việc đơn giản hơn
  3. Các phím tắt để thực hiện công việc nhanh hơn

Bắt đầu thôi nào:

  1. Cài đặt các thông số cần thiết.
    • Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm bằng username – Password đã được cấp: Cách đăng nhập

Bước 2: vào trang chính

Bước 3: vào menu Hệ thống – Thiết lập thông tin kế toán

Chọn Thiết lập thông tin kế toán

a. Thiết lập số thập phân hàng hóa

b. Thêm tên Đại diện pháp luật (Người ký tờ khai)

c. Chọn phương pháp tính giá vốn (Mặc định: Bình quân gia quyền tại thời điểm phát sinh)

d. Chọn kiểm tra hạch toán chuẩn (Tự động kiểm tra Tài khoản Nợ – Tài khoản Có có đúng theo chuẩn mực kế toán không): Nên stick chọn mục này.

e. Sử dụng AI (trí tuệ nhân tạo trong hạch toán) – chỉ tự động tự động hạch toán TK Nợ – TK Có : Khi bạn nhập mã số thuế của khách hàng thì phần mềm sẽ tự động hạch toán Nợ – Có (bạn có thể sửa lại nếu thấy sai) bạn chỉ việc thêm hàng hóa – DVT – số lượng – đơn giá – thành tiền.

f. Tự động tạo tài khoản công nợ theo Mã số thuế (khuyến nghị nên stick chọn) : ví dụ trong phiếu mua hàng : Tk Nợ – Tk Có như sau:

MST người bán: 0316826635 – Tên người bán: CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT EMERALD INTERIOR DECOR

Bạn chỉ cần gõ TK Nợ : 1561 – TK Có: 3311 -> sau khi hoàn tất -> ghi lại -> phần mềm sẽ tự dộng tạo tài khoản công nợ theo dạng: TK 3311 -> TK 3311_VLI_TTNT_EMERALD_INTERIOR_DECOR_0316826635

Chúng ta sẽ quản lý công nợ trực tiếp trên bảng cân đối tài khoản luôn mà không cần mở sổ từng đối tượng công nợ.

g. bấm nút Cập nhật (Ctrl-S) để lưu lại thông số đã chọn.

Bước 4: Đổi năm làm việc

a. Vào menu – Hệ thống – Đổi năm làm việc

Bước 5: các phím tắt cần thiết:

Vậy là kết thúc cài đặt ban đầu cho phần mềm kế toán Saigon Accounting Online

Bạn có thể xem các bài viết chi tiết trong chuyên mục nhé. Danh sách các bài viết

Rất cám ơn bạn đã sử dụng phần mềm kế toán Saigon Accounting Online. Nếu có bạn bè cũng làm nghề kế toán – bạn hãy giới thiệu phần mềm kế toán Saigon Accounting Online. Chúng tôi luôn biết ơn lòng quảng bá của bạn. Chúng tôi sẽ có những phần quà xứng đáng dành cho bạn.

Trân quý.