Saigon Accounting Online

Dùng thử miễn phí
Tên đăng nhập: Demo
Mật khẩu: demo
Dữ liệu: Demo

sản phẩm của đại lý thuế sài gòn

Chúng tôi luôn tạo ra giải pháp thông minh và tốt nhất trên phần mềm kế toán Saigon Accounting Online.

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI)

Tự động hạch toán.
Tự động phát hiện hạch toán không đúng chuẩn mực kế toán.
Tự động phát hiện sai sót và cảnh báo kịp thời.

Làm việc online – mọi lúc mọi nơi.
Nâng cao năng suất làm việc
Sử dụng dễ dàng.
Tự động nhập liệu

Hệ thống tự động nhập liệu từ XML hóa đơn điện tử.
Hệ thống tự động nhập liệu từ file Excel mẫu.

Kiểm soát chứng từ hợp lệ

Mỗi chứng từ điều có Mã cơ quan thuế cấp – Kiểm tra và cảnh báo kịp thời nếu chứng từ không có mã cơ quan Thuế.

Đầy đủ các nghiệp vụ kế toán

Thương mại dịch vụ.
Xây dựng – Xây lắp.
Sản xuất.
Hành chính sự nghiệp.

Tự động tạo báo cáo tài chính theo thông tư 133 hay thông tư 200- Bao gồm cả thuyết minh
Tự động quản lý công nợ

Công nợ được tạo tự động khi có nghiệp vụ phát sinh.
Thể hiện rõ ràng công nợ từng đối tượng trên bảng cân đối tài khoản – giúp chủ doanh nghiệp nắm vững tình hình công nợ theo thời gian thực.

Tự động quản lý hàng tồn kho

Hàng tồn kho được tạo tự động khi có nghiệp vụ phát sinh.
Thể hiện rõ ràng hàng tồn kho từng mã hàng hóa trên bảng Xuất Nhập Tồn Kho – giúp chủ doanh nghiệp nắm vững tình hình hàng hóa tồn kho theo thời gian thực.

Tự động tính giá vốn hàng hóa xuất kho.

Khi xuất bán hay khi xuất kho – phần mềm tự động tính giá vốn hàng hóa tại thời điểm phát sinh (Theo rất nhiều phương pháp tính). Qua đó giúp chủ doanh nghiệp biết rõ lợi nhuận thuần trên mỗi đơn hàng.

Tự động lập báo cáo

Với hệ thống báo cáo phong phú theo đúng tiêu chuẩn của Bộ Tài Chính ban hành – qua đó giúp chủ doanh nghiệp nắm rõ tinh hình tài chính công ty theo thời gian thực.

Tự động quản lý Tài sản cố định – Công cụ dụng cụ (TSCĐ – CCDC)

TSCD-CCDC được tạo tự động khi có nghiệp vụ phát sinh.
Thể hiện rõ ràng TSCD-CCDC từng đối tượng trên sổ tài sản – giúp chủ doanh nghiệp nắm vững tình hình TSCD-CCDC theo thời gian thực.

Tự động trích khấu hao

Khi TSCD-CCDC phát sinh – hệ thống sẽ tự động trích khấu hao theo từng tháng hoạt động và ghi nhận vào tài khoản chi phí.

Cho phép lập phiếu Thu – Chi nếu số tiền < 20 triệu.

Với1 nút bấm cho phép bạn tạo phiếu Thu – Chi ngay lập tức mà bạn không cần phải tạo.

Tìm kiếm số liệu dễ dàng

Với 1 cái click chuột sẽ đưa bạn tới nơi phát sinh nghiệp vụ – giúp bạn nhận biết lý do nghiệp vụ phát sinh.

Kết nối phần mềm HTKK dễ dàng

Hệ thống tạo file XML để kế toán có thể import và phần mềm HTKK dễ dàng.

Tạo báo cáo thuế theo Tháng – Quý – Năm dễ dàng
Dễ dàng kết xuất số liệu ra Excel cho cán bộ Thuế khi có yêu cầu.

KẾ HOẠCH TƯƠNG LAI GẦN

KẾ HOẠCH CỦA CHÚNG TÔI

Mở rộng trên nhiều nền tảng – tăng tốc độ truy suất – đảm bảo an ninh dữ liệu – Hệ thống đám mây.

Mở rộng nền tảng

Mở rộng nhập liệu trên nền tảng Web.

Mở rộng hệ thống backup dữ liệu trên hệ thống đám mây Microsft – Google – Amazone …

Mở rộng hệ thống Backup lên đám mây Microsoft – Google – Amazone

Mở rộng hệ thống báo cáo thời gian thực

Mở rộng hệ thống báo cáo theo thời gian thực trên smartphone

Cập nhật thay đổi theo ý người sử dụng

Thay đổi – thêm các module cần thiết theo ý kiến phản hồi – góp ý và rất cần thiết của người sử dụng.

Mở rộng hệ thống hướng dẫn chi tiết

Mở rộng hệ thống hướng dẫn chi tiết 20 nghiệp vụ theo TT133 & TT200 từ Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Kho, Giá thành, Tiền lương …

Tăng tốc độ xử lý dữ liệu

Tăng cường hệ thống xử lý dữ liệu – giúp xử lý dữ liệu lớn dành cho các doanh nghiệp chuyên gia công với hàng triệu mã hàng hóa và thay đổi mã liên tục.

BẢNG GIÁ PHẦN MỀM

GIẢI PHÁP TỐT NHẤT DÀNH CHO BẠN

Rất nhiều quà tặng khi sử dụng các gói phần mềm.

Phí sử dụng
1.000.000
(VND/Năm)
 • Làm việc offline – online – mọi lúc mọi nơi (24/7/365)
 • Quỹ: Phiếu Thu, Phiếu Chi
 • Ngân hàng (Sổ VND, Sổ Ngoại tệ, Sổ vay)
 • Bán hàng kiêm phiếu xuất kho
 • Bán hàng dịch vụ
 • Mua hàng kiêm phiếu nhập kho
 • Mua hàng dịch vụ
 • Kho: Phiếu Xuất kho – Phiếu Nhập kho.
 • Tài sản cố định – công cụ dụng cụ: Mua mới – thanh lý.
 • Tiền lương – nhân sự.
 • Giá thành.
 • Công nợ
 • Khóa sổ Tháng – Năm – Số dư đầu kỳ.
Thêm 1 người sử dụng

200.000
(VND/Năm/1 user)

 • Phí tăng thêm cho 1 người sử dụng
 • Không hạn chế số lượng người sử dụng
 • Phân quyền rõ ràng cho từng người sử dụng
 • Thêm 2 người sẽ được tặng miễn phí 1 người mới (mua 2 được 3).
Quà tặng 1: Hóa đơn điện tử và Chứng từ khấu trừ TNCN điện tử (chọn 1 trong 2 quà tặng)

1.000.000
(VND/Năm)

 • Phần mềm hóa đơn điện tử Saigon Invoice
 • Tặng 300 Hóa đơn điện tử miễn phí hàng năm – không thu phí sử dụng – không thu phí truyền dữ liệu về cơ quan thuế.
 • Miễn phí khởi tạo hóa đơn mẫu
 • Tặng Phần mềm Chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử.
Quà tặng 2: Phần mềm Invoice XML lấy toàn bộ hóa đơn điện tử về máy tính với 1 cái click chuột. (chọn 1 trong 2 quà tặng)

300.000
(VND/Năm)

 • Tự động tải XML hóa đơn điện tử từ trang hoadondientu.gdt.gov.vn.
 • Tải được nhiều MST cùng lúc theo danh .
 • Chính xác tuyệt đối. Bao gồm: Hóa đơn mua vào – bán ra và hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền.
 • Tải về tất cả các loại hóa đơn điện tử: Hóa đơn mới, Hủy, Thay thế, Bị thay thế, Điều chỉnh, bị điều chỉnh …
 • Có chức năng hẹn giờ tải về.
 • Tự động tải lại nếu bị lỗi trong quá trình tải hóa đơn về.

200+

Bài viết mới nhất

Danh sách các bài viết mới nhất. Bao gồm các Tips – Tricks hay trong sử dụng phần mềm – cách hạch toán kế toán – thuế …